กริยารูป て あります。

posted on 03 Dec 2008 16:58 by sweettime07

て あります。 เป็นรูปสภาพสิ่งของที่มีคนมาทำไว้ แต่สภาพนั้นยังอยู่ (เน้นว่ามีผู้กระทำ)

ตัวอย่าง

電気が つけて あります。 อ่านว่า เด้งคิก๊ะ ทสึเค้เตะ อะริมัส แปลว่า ไฟเปิดอยู่

ドアが あけて あります。 อ่านว่า โด้อะก๊ะ อะเค้เตะ อะริมัส แปลว่า ประตูเปิดอยู่

かべに えが かけて あります。 อ่านว่า คะเบะนิ เอะก๊ะ คะเคะเต๊ะ อะริมัส แปลว่า ที่ผนังมีรูปแขวนอยู่

かばんは へやの すみに おいて あります。 อ่านว่า คะบังวะ เฮะยะโนะ สุมินิ โอ้ยเต๊ะ อะริมัส แปลว่า กระเป๋าวางอยู่มุมห้อง

つくえの うえに ノートが ならべて あります。 อ่านว่า ทสึคุเอะโนะ อุเอะนิ โน้โตะก๊ะ นะระเบะเต๊ะ อะริมัส แปลว่า บนโต๊ะมีสมุดวางเรียงอยู่

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

big smile big smile จริงๆแล้ว ไม่ได้เก่งมากมายหรอกค่ะ แต่ว่าเป็นคนที่อยากรู้มากกว่าค่ะ ขอบคุณที่มาคอมเม้นท์นะคะ big smile big smile

#2 By Jay on 2008-12-03 17:40

สงสัยจะเก่งภาษา

ว่างๆมาสอนกันมั่งดิคะ big smile

#1 By ~* PanDa *~ on 2008-12-03 17:17