ไป shopping ที่ไหนดีน้า(ภาค 2)

posted on 03 Dec 2008 18:28 by sweettime07

วันนี้มาต่อกันเรื่องช็อปปิ้งอีกแล้วค่า

ほか の 見せて ください。 อ่านว่า โฮ่กะโนะ มิเสะเต๊ะ คุดาไซ่ แปลว่า ขอดูชนิดอื่นหน่อยได้ไหมคะ

この しなもの は ながもち しません。 อ่านว่า โคะโนะ ชินะโมะโหนะวะ นะกะโมะจิชิมาเซ่น แปลว่า ของเหล่านี้ดูเหมือนไม่ทนทานนะคะ

もっと しつの よいのが ほしいの です。 อ่านว่า โมตโต๊ะ ชิทสึโนะ โย่ยโนะก๊ะ โฮชี่โนะ เดส แปลว่า ฉันอยากได้ของที่มีคุณภาพดีกว่านี้ค่ะ

いちばん いい しなを ください。 อ่านว่า อิจิบัง อี้ ชินะโอะ คุดาไซ่ แปลว่า ฉันขออันที่คุณภาพดีที่สุดค่ะ

どれが いちばん いいですか。 อ่านว่า โด้เหระก๊ะ อิจิบัง อี้เดสก๊ะ แปลว่า อันไหนคุณภาพดีที่สุดคะ

これは いかが ですか。 อ่นาว่า โคะเหระวะ อิคะกะเดสก๊ะ แปลว่า ชิ้นนี้คุณคิดว่าเป็นอย่างไรคะ

それは 何で できて いますか。 อ่านว่า โวะเหระวะ นั่นเด๊ะ เด้ขิเต๊ะ อิมัสก๊ะ แปลว่า มันทำจากอะไรคะ

それは どこで できましたか。 อ่านว่า โซะเหระวะ โด้โกะเด๊ะ เดคิมาชิตะก๊ะ แปลว่า มันทำจากที่ไหนคะ

中国で できました。 อ่านว่า จูโกขุเด๊ะ เดคิมาชิตะ แปลว่า มันทำมาจากประเทศจีนค่ะ

それが すきです。 อ่านว่า โซะเหระก๊ะ สุคิเดส แปลว่า ฉันชอบอันนั้นคะ

それは きらいです。 อ่านว่า โซะเหระวะ คิไร่เดส แปลว่า ฉันไม่ชอบอันนั้นหรอกค่ะ

こちらを 買います。 อ่านว่า โคะจิระโอ๊ะ ไค่มัส แปลว่า ฉันซื้ออันนี้ค่ะ

คราวหน้าเรามาต่อกันเรื่องของการต่อราคานะคะ

 

 

edit @ 3 Dec 2008 18:43:24 by Jay

edit @ 3 Dec 2008 18:43:56 by Jay

Comment

Comment:

Tweet